Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης...

Στον ακριτικό Νομό Έβρο από το 1988 δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και επιτελεί, όπως και όλοι οι Σ...