Συμφωνία για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και του λαθρεμπορίου υπέγραψαν Ελλάδα, Βουλγαρία και Τουρκία

Συμφωνία για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και του λαθρ...

Η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Τουρκία υπέγραψαν σήμερα στη Σόφια μια συμφωνία με σκοπό τη δημιουργία ενός κέντρου ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστε...