ΠΟΝΤΟΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Θεοφάνης Μαλκίδης

ΠΟΝΤΟΣ

Πολιτιστικός Σύλλογος Νίψας

Μάιος 2015

Είναι γεγονός ότι ένα ιδιαίτερο στοιχείο της ανθρωπολογίας αποτελεί η μνήμη. Μνήμη που συνδέεται με τις γενιές που προηγήθηκαν, με όμορφες και δύσκολες στιγμές, με ανθρώπους, με τόπους και αντικείμενα που είτε χάθηκαν δια της «φυσικής»οδού, είτε αποκόπηκαν από τους δημιουργούς τους με βίαιο τρόπο. Για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, η μνήμη αποτέλεσε στοιχείο της παρούσας και της μεταθανάτιας ζωής, τρόπος συλλογικού βίου, στοιχείο σεβασμού της ζωής που υπήρξε και που θα συνεχισθεί σε άλλη διάσταση. Μία ιδιαίτερη στιγμή της νεώτερης ιστορίας μας και της κοινωνικής και ανθρωπολογικής μας συγκρότησης, είναι η βίαιη διακοπή της μακραίωνης ελληνικής παρουσίας από τον Πόντο και τις υπόλοιπες πατρίδες της καθ” ημάς Ανατολής.

Η ιστορική όμως αυτή πορεία εξαφανίστηκε γιατί έπρεπε να υπάρξει λήθη, αυτό συνιστούσαν οι “ιθύνοντες” και κάθε κίνηση, δημοσίευση, δραστηριότητα για τον Πόντο έπρεπε να εξαφανιστεί. Η υπογραφή του ελληνοτουρκικού συμφώνου φιλίας το 1930, το κλίμα που κυριάρχησε την ίδια δεκαετία, που μέχρι και ψεύτικο σπίτι του δήμιου των Ελλήνων Κεμάλ εφευρέθηκε, η κοινή ένταξη Ελλάδας και Τουρκίας στο ΝΑΤΟ το 1952, η επτάχρονη χούντα που έκλεισε προσφυγικούς συλλόγους και απαγόρευσε βιβλία για τη Γενοκτονία, ήταν οι επόμενοι σταθμοί στο πρόγραμμα αλλοίωσης και παραχάραξης της ιστορικής αλήθειας και μνήμης. Μέσα σ” αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό περιβάλλον μεγάλωσε η δεύτερη και τρίτη γενιά, την ώρα που η πρώτη γενιά είτε «έφευγε». Και έμειναν οι προσφυγικοί σύλλογοι να διατηρήσουν το πολιτισμικό και ιστορικό φορτίο, με δύο μόνο μέσα που “επιτρεπόταν”: το χορό και το τραγούδι.

Η προσφυγική διανόηση, οι ερευνητές της δεύτερης και της τρίτης γενιάς αντιλήφθηκαν όμως ότι δεν μπορεί να επιβιώσει η ιστορία και ο πολιτισμός με ελάχιστα στοιχεία. Γι “ αυτό και συντελέστηκε η “επανάσταση” της δεκαετίας του 1980 και του 1990 φέρνοντας μία κοσμογονική αλλαγή. Αρχικώς με τον Πόντο και στη συνέχεια με την Μικρά Ασία, με την Θράκη, με την Καππαδοκία, επανήλθε το αίτημα για επαναφορά της ιστορίας στο προσκήνιο και στη συνέχεια με το εγχώριο και διεθνές αίτημα που αφορά την αναγνώριση της Γενοκτονίας.

Το βιβλίο για τον ΠΟΝΤΟ αποτελεί μία προσπάθεια επαναφοράς της μνήμης, συνέχειας του αγώνα και της προσπάθειας για την αλήθεια, που έχει ως αντικείμενο τον Πόντο. Η παρούσα έκδοση όπως άλλωστε και πολλές άλλες, εντάσσεται στην άνευ προηγουμένου κινητικότητα για τον Πόντο (και τις άλλες πατρίδες των προγόνων μας).Αυτή η διαρκής προσπάθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι φανερό ότι έχει δραστηριοποιήσει και συγκινήσει χιλιάδες ανθρώπους, που ασχολούνται με ένα ζωντανό ζήτημα.

Βρισκόμαστε σε μία ιδιαιτέρως σημαντική περίοδο για την ιστορία και την πολιτική στον Εύξεινο Πόντο και η υπόμνηση της ιστορικής παρουσίας και διαδρομής των Ελλήνων και του σχεδίου εξόντωσής τους, αποτελεί ιδιαίτερο καθήκον και χρέος.

Αυτό επιτελεί και η έκδοση του βιβλίου για τον Πόντο, το οποίο υλοποιήθηκε με την αποκλειστική συνδρομή του Πολιτιστικού Συλλόγου Νίψας Έβρου. Ενός προσφυγικού συλλόγου ο οποίος, όπως και τόσοι άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν κατανοήσει ότι η γνώση αποτελεί πραγματικό εφόδιο για τη ζωή. Το βιβλίο αφιερώνεται με συγκίνηση και αγάπη στη μνήμη των ανθρώπων μας, οι οποίοι έφτασαν ως πρόσφυγες, ορφανοί, φτωχοί, αλλά περήφανοι και αξιοπρεπείς στην ελλαδική γη. Σ΄αυτούς και σ΄ αυτές που αφού ανέβηκαν το Γολγοθά προσδοκούν την Ανάσταση.

Ο Θε­ο­φά­νης Μαλ­κί­δης γεν­νή­θη­κε στην Α­λε­ξαν­δρού­πο­λη, α­πό γο­νείς πρό­σφυ­γες, α­πό την Αδρια­νού­πο­λη της Α­να­το­λι­κής Θρά­κης, Εί­ναι δι­δά­κτωρ κοι­νω­νι­κών ε­πι­στη­μών και μέ­λος της Διε­θνούς Έ­νω­σης Α­κα­δη­μα­ϊ­κών για τη Με­λέ­τη των Γε­νο­κτο­νιών η ο­ποί­α το 2007 α­να­γνώ­ρι­σε, τη Γε­νο­κτο­νί­α των Ελ­λή­νων, των Αρ­με­νί­ων και των Ασ­συ­ρί­ων.

Τα κείμενά του έ­χουν με­τα­φρα­σθεί στην αρ­με­νι­κή, αγ­γλι­κή, γαλ­λι­κή, ιτα­λι­κή, ι­σπα­νι­κή, ρω­σι­κή, τουρ­κι­κή, ρουμανική και αλ­βα­νι­κή γλώσ­σα, έχει μεταφράσει στην ελληνική γλώσσα, βιβλία για τη Γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων, ενώ έ­χει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει, ­εκτός και ε­ντός Ελ­λά­δας, εισηγήσεις για το ζή­τη­μα της Γε­νο­κτο­νί­ας των Ελ­λή­νων και των Αρ­με­νί­ων, σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις. Για τη δρα­στη­ριό­τη­τά του στο ζήτημα της ανάδειξης της Γενοκτονίας των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, καθώς και  θεμάτων του Ελληνισμού, έ­χει τιμηθεί από διάφορους φορείς, τό­σο στο ε­σω­τε­ρι­κό ό­σο και το ε­ξω­τε­ρι­κό.

 

Πολιτιστικός Σύλλογος Νίψας

Πρώην Δημοτικό Σχολείο Νίψας

68100 Αλεξανδρούπολη- Έβρος

Τηλ. Επικοινωνίας 6973817580

www.nipsa.gr www.facebook.com/nipsaps

 

 

 

Ακούστε την εκπομπή για τον ΠΟΝΤΟ του Θ. Μαλκίδη και του Δ. Κολιού στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Μάξιμουμ  93, 6 FM

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 13-05-15 by Maximum Maximumfm on Mixcloud

Pin It

.

Πρόσφατα άρθρα