Ο αγωνιστής της Ελευθερίας των λαών της Μικράς Ασίας Γιάννης Βασίλης Γιαϊλαλί σε απεργία πείνας. Tutsak vicdani retçi Yannis V. Yaylalı’dan Roboski katliamının 6. yıldönümünde açlık grevi!

Ο αγωνιστής της Ελευθερίας των λαών της Μικράς Ασίας Γιάννης Βασίλης Γιαϊλαλί σε απεργία πείνας. Tutsak vicdani retçi Yannis V. Yaylalı’dan Roboski katliamının 6. yıldönümünde açlık grevi!Source: malkidis
Ο αγωνιστής της Ελευθερίας των λαών της Μικράς Ασίας Γιάννης Βασίλης Γιαϊλαλί σε απεργία πείνας. Tutsak vicdani retçi Yannis V. Yaylalı’dan Roboski katliamının 6. yıldönümünde açlık grevi!

Pin It

.

Πρόσφατα άρθρα