Οι ήρωες Καταδρομείς του 1974 Μ. Χαραλαμπίδης και Χ. Α. Καρεφυλλίδης και ο Ναύτης Χ. Ι. Καρεφυλλίδης.

Οι ήρωες Καταδρομείς του 1974 Μ. Χαραλαμπίδης και Χ. Α. Καρεφυλλίδης και ο Ναύτης Χ. Ι. Καρεφυλλίδης.Source: malkidis
Οι ήρωες Καταδρομείς του 1974 Μ. Χαραλαμπίδης και Χ. Α. Καρεφυλλίδης και ο Ναύτης Χ. Ι. Καρεφυλλίδης.

Pin It

.

Πρόσφατα άρθρα