Μνημόσυνο πεσόντα την 15η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μνημόσυνο πεσόντα την 15η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥSource: malkidis
Μνημόσυνο πεσόντα την 15η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Pin It

.