Καθυστέρηση για το φυσικό αέριο

Το τρίτο τρίμηνο του 2017 πλέον τοποθετείται η έναρξη της λειτουργίας του έργου που αφορά στοπ ανεξάρτητο σύστημα φυσικού αερίου στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης της εταιρείας GASTRADE. Oι καθυστερήσεις φαίνεται έχουν επηρεάσει σημαντικά το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητες ορισμένες επικαιροποιήσεις και τροποποιήσεις σχετικών αποφάσεων. Μία από αυτές αφορά και την απόφαση προσωρινής παραχώρησης προς την εταιρεία του δικαιώματος χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας για εργοταξιακή χρήση, στην περιοχή της Αμφιτρίτης.

 

www.deltatv.gr

Pin It

.

Πρόσφατα άρθρα