"Αυτή η ανωμαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι Εθνική επιταγή".

«Αυτή η ανωμαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι Εθνική επιταγή».Source: malkidis
«Αυτή η ανωμαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι Εθνική επιταγή».

Pin It

.

Πρόσφατα άρθρα